«میم سین» کیست؟ / پای فرد جدیدی به پرونده بابک زنجانی باز شد؟

موید حسینی صدر، نماینده مجلس، در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس گفت: آقای رییس جمهور درباره حکم اعدام مفسد اقتصادی گفتند که یک فرد به اعدام محکوم شده اما پول های نفت کجا رفته و چه کسانی از این مفسد حمایت کردند؟ باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی رود.