مین های خطرناک داعش در عراق

شمار عراقی هایی که بر اثر انفجار مین ها و بمب های کار گذاشته شده در مناطق مسکونی از سوی تروریست های داعش کشته شده اند، در دو ماه گذشته به 35 نفر رسید.