نابودسازی میوه های قاچاق چهارشنبه در حضور رسانه ها

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: نابودسازی میوه های قاچاق روز چهارشنبه با فراخوان رسانه ها آغاز می شود.