ناتوانی اسرائیل در حمله به حزب الله

یک روزنامه چاپ لندن نوشت رژیم صهیونیستی می خواهد به حزب الله حمله کند اما توان این کار را ندارد.
به گزارش تحلیل ایران ، روزنامه ” رای الیوم» چاپ لندن در پایگاه اینترنتی خود به قلم “زهیر اندراوس» نوشت: رژیم صهیونیستی در پی توطئه کشورهای عربی به سرکردگی عربستان سعودی مبنی بر تروریست خواندن حزب الله و به سبب هراس از قدرت نظامی این حزب به دنبال دستاویزی برای فراهم کردن مقدمات آغاز جنگ سوم ضد مقاومت لبنان است اما با توجه به تهدیدهای دبیرکل حزب الله درباره حمله به انبارهای گاز آمونیاک در حیفا از …