نبود امکانات صدای همه را در آورد/ بازی‌های نفت مسجدسلیمان به اهواز منتقل می‌شود؟

با توجه به درخواست تیم‌های لیگ برتری و برخی مشکلات موجود احتمال دارد مسجدسلیمان از میزبانی در این مسابقات منع شود.