نتایج اولیه انتخابات مقدماتی آمریکا

نامزدهای پیشتاز دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ایالت می سی سی پی آمریکا به پیروزی رسیدند.
به گزارش تحلیل ایران ، انتخابات درون حزبی روز سه شنبه همچنین در ایالت میشیگان در شمال آمریکا برگزار می شود که نتایج اولیه از پیشتازی ترامپ و “برنی سندرز» رقیب کلینتون در این ایالت حکایت دارد.رای دهندگان جمهوریخواه روز سه شنبه همچنین در دو حوزه “آیداهو» و “هاوایی» رای می دهند.با احتساب نتیجه انتخابات روز سه شنبه ایالت می سی سی پی ، ترامپ تا کنون در 13 ایالت و در حزب دموکرات نیز کلینتون تا کنون در 1 …