نخستین شهر مدرن ایران کجاست؟ +عکس

شهر آبادان را می توان به دلیل وجود امکانات فراوان و ظرفیت های بین المللی، به نوعی مدرن ترین شهر ایران نامید.