نخستین نمایشگاه اختصاصی صنعت پتوی کشور فردا آغاز به کار می کند

نخستین نمایشگاه اختصاصی صنعت پتوی کشور با هدف ارائه توانمندیهای داخلی فردا با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت افتتاح می شود.