نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می کند

دولت توکیو به تهران اطلاع داده است شینزو آبه مایل است در سال 2016 به تهران سفر کند.
به گزارش تحلیل ایران به نقل از ایشین ریویو، دولت ژاپن تهران را مطلع کرده است شینزو آبه نخست وزیر این کشور مایل است در سال 2016 به تهران سفر کند.
براساس این گزارش، در صورت انجام این سفر، برای اولین طی 38 سال گذشته است که یک نخست وزیر ژاپن به ایران سفر خواهد کرد.
این گزارش افزود: به دنبال رفع تخریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، شینزو آبه به دنبال ابتکاراتی برای تقویت مناسبات سیاسی و اقتصادی میات توکیو …