نرخ تورم بخش خدمات افزایش یافت

مرکز آمار ایران از افزایش ۱.۲ درصدی نرخ تورم تولیدکننده بخش خدمات در فصل پاییز امسال نسبت به فصل قبل خبر داد.