نرخ طلاق در ازدواج های دانشجویی کمتر از میانگین جامعه است

مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه های استان همدان گفت: بر خلاف تصورات موجود در جامعه نرخ طلاق در ازدواج های دانشجویی کمتر از میانگین طلاق در جامعه است.