نصف کشور تشنه اند!

رویداد24- “از مجموع ۱۲۴۳ شهر کشور در تابستان سال جاری 547 شهر با تنش آبی مواجه بودند”. شاید گذر از این جمله ساده باشد؛ اما اگر بدانیم که تنش آبی به معنای کمبود آب آشامیدنی برای مردمان همین سرزمین است، شاید دقایقی ذهنمان به این موضوع مشغول شود.
بحران و تنش آبی که به طور مداوم از آن صحبت می شود حال تقریبا نیمی از کشور را فراگرفته به طوری که بر اساس گفته های مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور تابستان امسال شهر های زیادی با تنش آبی مواجه بوده اند.
شاید کلمه تنش آبی برای تهرانی ها و حتی شهرهایی که هر روز با …