نصیری: میان این همه ستاره کار سختی داریم

مدافع جوان مس رفسنجان می گوید هرسال انگیزه آنها بیشتر می‌ شود و به همان میزان رتبه بالاتری نیز کسب خواهند کرد!