نظرسنجی| 62 درصد آمریکایی‌ها نگران تامین هزینه‌های مسکن خود هستند

نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد 62 درصد آمریکایی‌ها درباره تامین هزینه‌های مسکن خود نگران هستند.‌