نظر امیرعبداللهیان در مورد سفر سردار سلیمانی به روسیه

حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در گفت و گو با ماهنامه دیپلمات با اشاره به اینکه ایران از حدود یک سال پیش مطلع شد روس ها قصد حضور نظامی در سوریه را دارند، گفت: تحولات اوکراین روس ها را به خود آورد که برای دفاع از حیثیت و منافع ملی خودشان، سیاست خاورمیانه ای شان را تحرک دهند و متحدین خود را دریابند.
صدای ایران – به گزارش انتخاب، وی با اشاره به مقطع زمانی مطرح شدن پرونده شیمیایی سوریه تاکید کرد: آمریکایی ها قصد حمله به سوریه را داشتند و شمارش معکوس را برای این کار شروع کرد …