نظر شهرام جزایری درباره حکم اعدام بابک زنجانی

شهرام جزایری در گفتگو با خبرآنلاین گفت: امروز شاهد صدور حکم غیرقطعی اعدام برای بابک زنجانی بودم. اولا این حکم دادگاه محترم بدوی طبق قانون غیرقطعی است و هنوز هیچ جرمی علیه ایشان در دادگاه صالحه
به اثبات قطعی نرسیده و متهم حق دارد در پناه قانون، از امنیت لازم برخوردار باشد. ثانیا همگی ما باید به روند رسیدگی های قضایی و اجرای عدالت در دادگاه ها اعتماد کنیم.
لذا باید صبوری کرد تا حکم نهایی و قطعی مشخص شود. وی افزود: اگر گفته ها و شنیده ها درست باشد که بابک زنجانی در دوران تحریم خدمات شایسته ای به کشور …