نعره ای که دایی بر سر ترکی کشید

در پایان دیدار سپاهان و صبای قم علی دایی نسبت به قضاوت محسن ترکی اعتراض داشت. دایی به سمت ترکی رفت و درگیری لفظی شدیدی میان این دو نفر رخ داد.