نعمت زاده: علاقه مندیم فصل جدیدی از همکاری های صنعتی و تجاری را با بلغارستان آغاز کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای همکاری های بین المللی در اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت نداریم، اظهار داشت: علاقه مندیم که فصل جدیدی از همکاری های صنعتی و تجاری را با کشور بلغارستان آغاز کنیم.