نعمت زاده: هیچ گونه محدودیتی در کشور برای تأمین مالی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین محمدرضا نعمت زاده در دومین روز از
همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا گفت: برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متاسفانه
حدود یک دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی
رو به کاهش بوده است. در دهه ماقبل آن سهم بخش صنعت ۱۹ درصد در سطح کلان کشور بوده
بوده اما در دهه گذشته سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه ثایت به حدود ۱۳ کاهش یافته
است.
محمدرضا نعمت زاده ادامه داد: بخش صنعت در سال ۹۱ از رشد منفی ۲۲
درصد در شاخص تشکیل سرمایه ثایت به صورت …