نفت ضد توسعه است/ باید در فرهنگسازی پرداخت مالیات کار کنیم

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت اقتصاد و دارایی و مشاور وزیر اقتصاد گفت: هر کشور متکی به نفت، در هر گرانی و ارزانی نفت، شاهد رکود و تورم بوده و اقتصادانان می گویند، نفت ضد توسعه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کرمان ۱۴۰۰ به نقل از ایسنا:”سیدجواد هاشمی” در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در کرمان اظهار کرد: وزارت اقتصاد یک اَبَر وزارتخانه است و کمتر وزارتخانه ای با این همه تشکیلات و سازمان های مهم در زیرمجموعه خود وجود دارد.
مشاور وزیر اقتصاد افزود: بیش از ۵۵ …