نمایشگاه «جشن تصویر سال» فردا تمام می شود

دبیر “جشن تصویر سال» گفت: فرصت دیدن آثار به نمایش درآمده در سیزدهمین دوره ی این رویداد، 17 اسفندماه به پایان می رسد.