نماینده شاهین شهر: اشتغال مهم ترین اولویت مجلس دهم است / اخذ مجوز ۲۰ پروژه پتروشیمی در شاهین شهر

منتخب مردم شاهین شهر در مجلس دهم با بیان اینکه اشتغال مهم ترین اولویت مجلس دهم است، گفت: برنامه های ویژه اشتغال زایی باید به صورت ویژه از سوی مجلس دهم پیگیری شود.