نماینده پوتین به تهران آمد

میخاییل باگدانف به دعوت حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان وارد تهران شد.