نمایندگان خواستار تعیین تکلیف بازنشستگان فولاد شدند

نمایندگان در تذکرات کتبی خود به مسئولان اجرایی کشور خواستار تعیین تکلیف مستمری و پاداش پایان خدمت بازنشستگان فولاد شدند که سه ماه است پرداخت نشده و این بازنشستگان زمستان را بدون حقوق سپری کردند.