نمرات بازیکنان رئال مقابل سلتا

مرجع خبری رئال مادرید : نمرات بازیکنان رئال مقابل سلتا به شرح زیر است.
کیلور 7 : یک توپگیری خوب داشت و روی گل مقصر نبود.
کارواخال 7 : در نیمه دوم بهتر شد و عملکرد خوبی داشت.
په په 8 : مثل یک سد در خط دفاعی رئال بود و عالی عمل کرد.
راموس 6 : در نیمه اول پراشتباه بود اما در نیمه دوم بهتر شد.
دنیلو 7 : بازی قابل قبولی در سمت چپ خط دفاع داشت.
کواچیچ 6 : ضعیف ترین بازیکن خط هافبک رئال بود هر چند که در نیمه دوم بهتر شد.
کاسمیرو 8 : با یک بازی درخشان دیگر نشان داد که نیمکت نشین شدنش جفای بزرگی است.
ایسکو 8 : …