نوبت اعتراض رئیس جمهور به دولتمردان منتقد برجام رسید

دکتر روحانی دیروز در بخشی از سخنان خود، در پاسخ به سؤالی در خصوص ممنوعیت انتشار تصویر سید محمد خاتمی گفت: “شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای در زمینه ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق نداشته است… دبیرخانه هم چنین حقی ندارد. من از دبیر شورا پرسیدم، گفتند چنین مصوبه ای نیست. ضمن اینکه اگر مصوبه ای هم باشد، غیرقانونی است.»