نوروز 95 بهترین فرصت برای معرفی تبریز 2018

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز گفت: نوروز 95 بهترین فرصت برای معرفی رویداد فرهنگی انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری شهرهای اسلامی در سال 2018 است.