نوزدان زیر دو سال نباید این محصولات را مصرف کنند

محققان آمریکایی با تجزیه و تحلیل قرار دادن تغذیه نوزادان دریافتند که کدام غذاها حاوی قندهای اضافی هستند که برای نوزادان زیر دو سال توصیه نمی شود.