نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری

نوزدهمین اجلاسیه دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری که سه شنبه هجدهم اسفند به ریاست آیت الله محمد یزدی در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.