نگاه دولت یازدهم به حفاظت از محیط زیست جدی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمراسم امضای تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نگاه دولت یازدهم به حفاظت از محیط زیست جدی است