نگرانی کولینا از ورود تکنولوژی به فوتبال

داور بازنشسته و پرآوازه ایتالیایی از ورود تکنولوژی به دنیای فوتبال ابراز نگرانی کرد. در آخرین جلسه هیات رییسه انجمن بین المللی فوتبال تصمیم بر آن شد که از تصاویر ویدیویی برای کمک به تصمیم های داوران در زمین مسابقه کمک گرفته شود. قرار است این تصمیم به صورت آزمایشی مورد بررسی و در فصل 18-2017 مورد استفاده قرار بگیرد. اکنون پیرلوییجی کولینا که پیشینه قضاوت در فینال جام جهانی فوتبال را در کارنامه دارد اعلام کرده مخالف استفاده بیش از اندازه تکنولوژی در فوتبال است. او در این زمینه گفت: اگر در فوتبال امروز …