نیروگاه زباله سوز را تا پایان 95 به پایان می رسانیم/ با سنگ اندازی برخی مدیران بعضی از برنامه های ما محقق نشد

مازندمجلس: شمشیربند درباره بهره برداری پروژه های شهرداری در 22 بهمن گفت: علیرغم اعلام قبلی نتوانستیم برخی پروژه ها را در موعد مقرر به بهره برداری برسانیم چون برخی نمی توانند پیشرفت ساری را ببینند ما داشتیم شبانه روز تلاش می کردیم تا وعده های ما محقق شود…