هاروی الیوت:/ همیشه بازی با یونایتد در اولدترافورد دشوار است

هاروی الیوت، ستاره جوان لیورپول، هشدار داد هفته بعد بازی دشوار در اولدترافورد در انتظار مرسی سایدی ها خواهد بود.