هدف داعش از انفجار الحله منحرف ساختن نظامیان مستقر در الانبار بود

“صادق السلطانی» استاندار “بابل» عراق در سخنانی هدف داعش از انفجار روز گذشته در این استان را منحرف ساختن اذهان نیروهای امنیتی مستقر در استان “الانبار» خواند.