هدیه شوم معلم شیطان صفت برای رسیدن به نیت شیطانی+عکس

یک معلم اهل ” لوس آنجلس ” به دانش آموز خود تعرض کرد .

یک معلم 28 ساله متهم به تجاوز به 2 دانش آموز زیر سن قانونی شد .
خانم ” میشل یه ” که در دبیرستان ” سن پدرو ” واقع در ” لوس آنجلس ” در رشته علوم تدریس می کرد با فریب دادن قربانیان خود به آنها تجاوز کرد و پس از گزارش یکی از قربانیان به پلیس بازداشت شد.
براساس گزارش پلیس این معلم خیانت کار به منظور ترغیب دانش آموز خود برای آنها هدیه می خرید و آنها را به پارک می برد .
خانم ” یه ” که به تازگی شروع به تدریس کرد در اوایل امسال به استخدام دبیرستان ” سن …