هراس دشمنان از غرش موشک های سپاه

به گزارش نامه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازوهای پرتوان و قدرتمند دفاعی ولی فقیه و ملت عزیز ایران در برابر تهدیدات دشمنان است. فرزندان ملت رشید، مؤمن و انقلابی ایران در سپاه، پرچمداران عزت ملی و حافظان استقلال و تمامیت ارضی، مدافعان ارزش ها و پیش برنده انقلاب اسلامی به سمت آرمان ها هستند.
رمز و راز تمامی طرح ها و نقشه های اجانب و در رأس آنها امریکا در راستای سپاه هراسی و سپاه ستیزی طی سالیان گذشته را باید در برخورداری سپاه از توانمندی های لازم برای حفظ فضیلت ها و ارزش های انقلابی جست وجو کرد …