هر آنچه باید در مورد بابک زنجانی بدانید

بابک زنجانی نامی است که این روزها مترادف با اختلاس و تخلفات مالی شده است. کسی که ناگهان ثروتی افسانه ای پیدا کرد و تبدیل به یک چهره ی مشهور در رسانه ها و همچنین محافل سیاسی، ورزشی، هنری و تجاری شد، اما ناگهان ستاره اقبالش افول کرد.