هشدار استاندار فارس درباره قطعی آب، برق و گاز صنایع/ هیچ واحدی به دلیل بدهی تعطیل نشود

استاندار فارس با تاکید بر حمایت از تولید گفت: بدون اجازه هیچ واحد تولیدی  به دلیل بدهی آب، برق و گاز نباید تعطیل شود.