هشدار در مورد مصرف میوه های قاچاق/احتمال خرابکاری میکروبی

درپی صدور حکم قضایی برای امحاء میوه های کشف شده قاچاق، معاون سازمان حفظ نباتات اعلام کرد که اگر تنها مساله سلامت انسان مطرح بود می توانستیم چنین فرضیه ای را مطرح کنیم که پس از انجام آزمایش های لازم و اطمینان از سلامت محصول، آن را در میان طبقات ضعیف جامعه توزیع کنیم تا احیانا سرمایه ای هدر نرود اما از سویی آگروتروریسم و بیوتروریسم آنقدر اهمیت دارد که اگر حتی یک میوه در میان محموله های قاچاق به صورت عمدی آلوده شده باشد نمی توان اطمینان حاصل و آن را در بین مردم توزیع کرد.