هلاکت اعضای یک گروه تروریستی در خوزستان

یک مقام آگاه اعلام کرد: اعضای یک گروه تروریستی که قصد عملیات خرابکارانه در کشور داشتند یکشنبه شب با یک عملیاتی در خوزستان به هلاکت رسیدند.
به گزارش ایرنا ، اعضای این گروه خرابکار در یک ماه گذشته در رصد ماموران بودند و قبل از هرگونه عملیاتی در یک درگیری مسلحانه به هلاکت رسیدند.
جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است .