همه روزها به بزرگی سه شنبه!

فرزین پورمحبی
نسخه انتخابات خودمونو به خیر و خوشی پیچیدیم حالا می تونیم سر وقت و بدون هیچ خط قرمز و خط و نشونی با خیال راحت انتخابات ینگه دنیا رو خط خطی کنیم!
خیلی وقتها آدم می خواد “سرمشق» مدیریت جهان بشه اما بعد می فهمه “درس عبرتی» برای جهان شده! یکیش همین رئیس جمهور سابقمون؛ الان جوری شده که هر نامزد انتخاباتی در عالم (مثلا ترامپ) وقتی می خواد رقیبشو سوسک کنه، به جای استفاده از بسته پیشنهادی مدیریت جهانی ایشون، از تئوری ماندگارش در نحوه مبارزات انتخاباتی (با عنوان: بگم بگم) استفاده می کنه! خدار …