هواشناسی بوشهر: بارندگی ادامه دارد

نواجنوب: کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: در 24 ساعت آینده برخی از نقاط این استان همچنان ابری و با بارش خفیف و پراکنده همراه خواهد بود.