هواپیما جنگنده جدید روس ها مجهز به دو بال اضافی در عقب است!

یک جت جدید با طراحی منحصر به فرد در راه است که برای آموزش خلبانان نظامی به کار گرفته می شود. جت SR-10 دو بال متمایل به جلو دارد که به آن قدرت مانور بیشتری را در هنگام پرواز می دهد.
این جنگنده توسط KB SAT روسیه طراحی شده و بال های آن با زاویه ۱۰ درجه به جلو متمایل است. سازنده باور دارد این طراحی باعث ثبات بیشتر جت در سرعت پایین و همچنین در زمان برخواستن از زمین یا فرود آمدن می شود. ممکن است این گفته سازنده درست باشد، اما بال های متمایل به جلو، خود باعث ناپایداری هواپیما می شوند. هواپیماهایی با این …