هوای تهران، کرج، اهواز و اراک ناسالم است

عصر خودرو- مرکزکنترل و پایش محیط زیست کشور امروز یکشنبه اعلام کرد: هوای تهران، کرج، اهواز و اراک ناسالم و کلان شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز در شرایط سالم قرار دارد.