هوای پایتخت سالم شد+نمودار

به گزارش خبرگزاری بسیج، معاونت نظارت و پایش محیط زیست استان تهران درباره آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران، گفت: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران روز سه شنبه غلظت آلاینده ها پایین تر از حد مجاز بود و هوا در شرایط سالم برای تمامی گرو ه های جامعه قرار گرفته است.
میزان غلظت آلاینده های با قطر کمتر از 2.5 میکرون تا ساعت 8 صبح امروز روی عدد 54 قرار دارد که کمتر از از حد مجاز بوده و نشان دهنده شرایط سالم است .
شاخص آلودگی هوای تهران روز گذشته روی عدد 92 قرار داشت.