والیبال نوجوانان آسیا| پیروزی پسران ایران در گام نخست

تیم والیبال نوجوانان ایران در نخستین بازی خود از مسابقات قهرمانی پسران زیر 18 سال آسیا بر چین غلبه کرد.