وام مسکن ، واحدهای مسکونی پولداران جامعه را افزایش می دهد

این اقتصاددان گفت: زوج جوانی که جویای تک واحد مسکونی است از این طریق نخواهد توانست مسکنی را کسب نماید؛معمولا شرایط وام مسکن برای افرادی همخوانی دارد که چند واحد مسکونی داشته و از آن طریق قادر به بازپرداخت اقساط باشند.