وام ۱۶۰میلیونی یک مُسکن است

رئیس انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران با بیان اینکه اعطای گواهی کیفیت به واحدهای مسکونی با مشارکت دانشگاه خواجه نصیر آغاز می شود، گفت: با این اقدام سرعت فروش واحدهای مسکونی بالا می رود.