وام 160 میلیونی بی اثر در بازار مسکن

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران از اجرایی شدن طرح “سپکا» یا همان سیستم پایش کیفیت ابنیه برای نخستین بار در کشور خبر داد.