واکنش آیت الله جنتی به ورود هاشمی به جلسه خبرگان/عکس نوزدهمین و آخرین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت الله یزدی و با حضور نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در محل مجلس خبرگان رهبری آغاز شد.

نوزدهمین و آخرین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری به ریاست آیت الله یزدی و با حضور نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در محل مجلس خبرگان رهبری آغاز شد.